Over ons

Onze club Kiwanis Tielt-Winge is één van de vele Kiwanis service-clubs in de wereld. Via onze sociale projecten zetten wij ons in om het welzijn van kinderen in onze directe omgeving en daarbuiten te verbeteren. Daarnaast bouwen we op onze bijeenkomsten vriendschapsbanden op en wisselen we ervaringen uit. Geregeld organiseren we activiteiten met als doel geld in te zamelen voor onze gesteunde projecten. Belangrijk om weten is dat de opbrengst integraal ten goede komt van de gesteunde doelen. Meer informatie over onze projecten vind je in het menu "projecten".

We hebben de knoop doorgehakt en beslist onze club gemengd te maken. Sedert een paar jaar zijn dus ook vrouwelijke leden welkom.

We vergaderen in principe twee keer per maand, telkens op de eerste en de derde woensdag. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst. Het kasteel vind je terug in Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van Holsbeek. Tijdens deze vergaderingen worden een aantal vaste onderwerpen besproken. Daarnaast is er ook een variatie aan topics die van vergadering tot vergadering verschillen. Uiteraard is er aandacht voor onze sociale activiteiten. Maar er wordt ook tijd uitgetrokken voor - een soms spitse - discussie. We zijn nu eenmaal dwarsliggers met een goed hart. Op de vergaderingen is er een warme maaltijd voorzien. Bij de aanvang van een bijeenkomst heffen we steeds het glas op de vriendschap. En ook na de vergadering is er mogelijkheid om samen iets te drinken en verder te netwerken. Wij streven er naar laagdrempelig te werken: onze jaarlijkse bijdrage ligt, zeker in vergelijking met andere service-clubs, aan de lage kant. Een jaar bij onze club kost minder dan twee pintjes per dag op cafe of twee dagelijkse Duvels thuis.

Af en toe organiseren we ook acitviteiten waarop de partners uitgenodigd zijn. We werken geregeld samen met andere Kiwanis-clubs, wat de sfeer zeker ten goede komt.

We zijn op zoek naar bijkomende leden, wat borg staat voor meer plezier en meer draagvlak betekent voor onze sociale projecten. Onze leden komen uit het ruime Hageland, je hoeft dus niet in de Tielt-Winge of de onmiddellijke buurt te wonen om bij ons aan te sluiten. Heb je interesse of wil je er meer over weten, neem dan gerust contact op met ons via het menu "contact".