Feedback COS

Op donderdag 7 maart kwamen een dertigtal leden van andere en onze eigen Kiwanis club bijeen in de lokalen van Histar UZ in Leuven (deel van de campus St Rafael). Na een optioneel bezoek aan het museum, dronken we een glaasje. Daarna gaf Prof Dr Els Ortibus in de historische aula geneeskunde een uitleg over de werking van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). Zij is diensthoofd van het centrum. Meer dan een uur wist ze met haar uitleg de toehoorders te boeien. 

Daarna kregen we de kans om samen met haar en enkele andere medewerksters, elk uit een andere discipline, een bezoek te brengen aan de vleugel waar het COS, in een uithoek van de zelfde campus, zijn onderzoeken uitvoert. Bij de diverse testen werd er ons meer uitleg gegeven. Het verbeterde uiteraard ons zicht op de werking van het centrum. Nadien werd er afgesloten met een gezellige babbel bij een drankje. 

Hartelijk dan aan de mensen van het COS voor hun deskundige uitleg. En we waren zeer verheugd dat een aantal andere clubs die aanwezig waren ook de beslissing genomen hebben om het COS in de toekomst te gaan ondersteunen.